• StudiaNET.pl Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość Politechniki Koszalińskiej
 • StudiaNET.pl Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość Politechniki Koszalińskiej
 • StudiaNET.pl Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość Politechniki Koszalińskiej
 • StudiaNET.pl Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość Politechniki Koszalińskiej
 • StudiaNET.pl Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość Politechniki Koszalińskiej
Strona główna Misja UCKnO

Misja UCKnO

Drukuj PDF

Nauczanie na odległość

Politechnika Koszalińska od roku akademickiego 2003/2004 wspomaga nauczanie na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz podyplomowych systemami kształcenia zdalnego. Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość StudiaNET posiada obecnie 2 serwery elearningowe oparte o platformę WBTServer.

Platforma dostępna pod adresem www.Studies4U.net dedykowana jest działalności dydaktycznej uczelni.

Natomiast dla celów szkolenia kadry pracowniczej oraz współpracy z innymi jednostkami, np. realizacja konkursu Bieg Po Indeks, przeznaczony jest serwer dostępny pod adresem www.NaStudia.net

Zalety sytemu zdalnego nauczania:

 • Zwiększona wydajność pracy. Słuchacz może szkolić się w miejscu pracy, dzięki czemu firma nie musi troszczyć się o zastępstwo w trakcie jego nieobecności pracownik nie traci czasu na dojazdy studiując z wykorzystaniem technik nauczania zdalnego, pracownik może nadal wykonywać większość swoich obowiązków zawodowych.
 • Jednolity przekaz - informacje przekazywane słuchaczom są uniezależnione od sprawności lektora oraz nie są wyznaczane przez poziom grupy, a każdy uczestnik otrzymuje dokładnie taki sam zestaw informacji merytorycznych.
 • Redukcja niektórych kosztów uczestnika. Następuje całkowite wyeliminowanie niektórych kosztów związanych z realizacją studiów (np. kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia, druku materiałów) oraz w znacznym stopniu zmniejszają się koszty związane z odbywaniem zajęć poza miejscem zamieszkania.
 • Kontakt z wiedzą i jej kreatorem w dowolnej chwili. Słuchacze mogą samodzielnie podnosić swoje kwalifikacje o dowolnej porze i z dowolnego miejsca, a uczelnia ma możliwość szybkiego przeszkolenia dużych grup.


Słuchacze wykorzystujący Internet mogą uczyć się w danym czasie, czego chcą, gdzie chcą i kiedy chcą. Do tego dochodzi jeszcze możliwość wyboru formy, w jakiej chcą się uczyć. Główne korzyści dla uczącego się to elastyczny proces dystrybucji materiałów i większa elastyczność w wyborze ścieżki nauczania, dowolność sprzętu i aplikacji, zindywidualizowany tok nauczania dla każdego słuchacza oraz dynamiczna prezentacja materiału (wykorzystywanie nie tylko tekstu i obrazu, ale również plików dźwiękowych i animacji).

Unikatowy i nowoczesny system edukacji na odległość proponowany przez Politechnikę Koszalińską składa się z sesji internetowych odbywanych za pośrednictwem naszego serwera edukacyjnego oraz edukacji na zasadzie samokształcenia w oparciu o doskonale zaprojektowane materiały edukacyjne. Kontakt z nauczycielem poprzez Internet uzupełniony może być o tradycyjne konsultacje bezpośrednie. Nauczyciel koordynuje i nadzoruje edukację słuchacza przysyłając zindywidualizowane zadania i ćwiczenia.


 

Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość "StudiaNET"

ul. Śniadeckich 2, pok. 106-3D
75-453 Koszalin
tel. (094) 34 86 665
fax. (094) 34 86 666

Poprawiony: wtorek, 25 listopada 2014 12:05