• StudiaNET.pl  Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość Politechniki Koszalińskiej
  • StudiaNET.pl  Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość Politechniki Koszalińskiej
  • StudiaNET.pl  Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość Politechniki Koszalińskiej
  • StudiaNET.pl  Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość Politechniki Koszalińskiej
  • StudiaNET.pl  Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość Politechniki Koszalińskiej
Strona główna Projekty UE Ewaluacja projektu
Ewaluacja

Ewaluacja Projektu

Drukuj PDF

Zgodnie z założeniami projektu jednym z planowanych działań jest jego ewaluacja. Działania ewaluacyjne projektu obejmują ewaluację zewnętrzną i ewaluację wewnętrzną:

  • EWALUACJA zewnętrzna projektu „Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa”

W wyniku postępowania przetargowego, przeprowadzonego w 2012 roku, realizacja tego zadania została powierzona niezależnej firmie badawczej p.n.: Grupa Gumułka - Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Przedmiotem ewaluacji było zweryfikowanie poprawności realizacyjnej projektu oraz zwiększenie pewności Beneficjenta oraz Instytucji Zarządzającej PO KL, w zakresie prawidłowej realizacji projektu. W ramach badania zdiagnozowano, że projekt „Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa” realizowany jest prawidłowo, a ogólna ocena projektu zarówno przez nauczycieli jak i uczniów biorących w nim udział jawi się jako pozytywna.

Po zakończeniu badania ewaluacyjnego przygotowano raport z przebiegu prac ewaluacyjnych.

· EWALUACJA wewnętrzna projektu „Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa”

Zapraszamy do zapoznania się z raportami ewaluacji wewnętrznych przeprowadzonych w ramach projektu:

Ewaluacja na początku etapu testowania - sprawdza jaki poziom wiedzy i umiejętności posiadają uczniowie, którzy przystąpili do etapu testowania - w pierwszej kolejności uczniowie podjęli się samooceny własnych umiejętności, a następnie zweryfikowano to testami wiedzy.

Ewaluacja w trakcie testowania - pozwala ocenić stopień zadowolenia beneficjentów ostatecznych z Produktu, osiąganie założonych wyników w trakcie testowania produktu.

Ewaluacja na zakończenie etapu testowania - pozwala ustalić, czy realizacja etapu testowania w projekcie zakończyła się pomyślnie, dodatkowo dokładnie określono skuteczność proponowanego rozwiązania innowacyjnego.

 

Poprawiony: czwartek, 24 października 2013 12:38